Състезанието на Panasonic съвместно със Cirque du Soleil® приключи!

Panasonic Evolta

Хвърляйте по едно око на нашата Facebook страница за повече дейности.

FOLLOW PANASONIC ON FACEBOOK

Междувременно защо не посетите нашия уеб сайт , за да откриете наистина колко са мощни нашите висококачествени батерии Panasonic

ТОТЕМ™, Cirque du Soleil и логото със слънцето са търговски марки собственост на Cirque du Soleil и използвани под лиценз.
Снимка: OSA изображения, Мат Беард, © 2010-2012-2013-2014 Cirque du Soleil