Вземете вашите билети за ТОТЕМ™ в Европа на cirquedusoleil.com/TOTEM
Panasonic Evolta

Правила

ЧЛЕН 1
Безплатен конкурс без задължение за покупки се организира от Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Белгия, от 10:00 часа в, 25.04.2019 г. до вторник, 31.12.2019 (CET). Можете да участвате в този конкурс чрез отделен уеб сайт (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com).

ЧЛЕН 2
Конкурсът е отворен за възрастни, навършили осемнадесет години и повече (или по-млади хора с родителско разрешение), които пребивават в Европа, с изключение на жители в Европа, които работят за Panasonic Energy Europe NV, и персонала на центъра, координиращ конкурса, заедно с членовете на семействата им (до и включително първо поколение). Panasonic Energy Europe NV има право да изключи определено лице от участие по всяко време (и без да се налага да дава обяснения) за определен период по време на конкурса, организиран от Panasonic Energy Europe NV, въз основа на нарушаване на – или подозрение за нарушаване на – някое от правилата и условията на или в случай на злоупотреба, нарушение или измамно участие в конкурса. Участие в конкурса по организиран начин и/или като група ще се счита за измама и автоматично ще доведе до изключване. С настоящето ви уведомяваме, че Panasonic Energy Europe NV е приложила определени мерки срещу измамно поведение, включително, но не само за идентифициране на практики като неколкократно използване на един единствен IP адрес.

ЧЛЕН 3
За да участват, участниците трябва да следват процедурата, както е обявено на уеб сайта (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com), и да се регистрират, използвайки валиден имейл адрес. Няма друг начин за участие в този конкурс освен обявения в тези правила. Всички непълни или неясни регистрации ще се считат за невалидни.

ЧЛЕН 4
За да участвате в конкурса, трябва да попълните следното с валидни и подробно предоставени данни посредством уеб сайта (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com):

ЧЛЕН 5
Победителите са:

Следните награди ще бъдат раздадени като част от този конкурс:

Петимата участници от Европа, които са най-близо до отгатване на допълнителния въпрос 2 в седмицата на тяхното участие (всеки играл от понеделник 00:01 часа до неделя 23:59 часа), ще спечелят един от тези уреди на Panasonic (класирани по ред от най-добрия до петия най-добре отгатнал): 

В случай че се стигне до равенство, участникът, който първи е въвел своите отговори, ще спечели.

По време на конкурса хората могат да участват само 1 път, с 1 валиден имейл адрес. Участниците могат да спечелят максимум една награда. Ако те са най-близо до отгатване на допълнителният въпрос 2 в седмицата на участието си, печелят утешителна награда. Всички участници, с изключение на 5-те седмични победители, ще бъдат в основната игра, за да се превърнат в победители на края на състезанието. 

Имайте предвид, че: 

Cirque du Soleil е търговска марка, собственост на Cirque du Soleil и използвана под лиценз. Билетите не може да се препродават. Билетите са обект на отделни правила и условия. С настоящето всеки участник в този конкурс и гостът на всеки победител неотменно се отказват от всички претенции срещу и освобождават Cirque du Soleil Holdings L.P., всички нейни дъщерни дружества, филиали, акционери и всеки от съответните им длъжностни лица, директори, агенти, представители и служители (наричани събирателно „Юридически лица Cirque“) от всякаква и цялата отговорност или повреда от всякакъв вид (включително телесна повреда), произтичаща или възникваща от неговото/нейното участие в конкурса. Всеки участник и гостът на всеки победител се съгласяват, че Юридическите лица Cirque не носят отговорност за всякаква претенция, възникваща във връзка с участието в този конкурс или връчваните награди.  Юридическите лица Cirque не са предлагали или спонсорирали този конкурс по никакъв начин.

ЧЛЕН 6
Panasonic Energy Europe NV ще се свърже с петимата седмични победители чрез имейл, по всяко време във вторник след седмицата на тяхното участие, и ще поиска от тях да потвърдят адресите по всяко време преди петък след седмицата на тяхното участие. Петимата победители са петимата души с най-близко отгатнат допълнителен въпрос 2, където редът на наградите от 1 (= най-добър отговор) до 5 (= петият най-добър отговор) е, както следва: компактна камера, бавна сокоизстисквачка, слушалки, тример за брада/коса, електрическа четка за зъби.

Panasonic Energy Europe NV ще се свърже с големия победител по имейл преди петък, 31 януари 2020 г., и ще го/я помоли да потвърди своя адрес и телефонен номер преди петък, 14 февруари 2020 г. 

Непредоставянето на тези данни ще доведе до анулиране на наградата. Panasonic Energy Europe NV си запазва правото да провери самоличността и изисканата минимална възраст, за да може да връчи наградата. В случай че победителите не потвърдят това, че приемат наградата, в рамките на предоставеното време, то Panasonic Energy Europe NV има право да избере друг победител и да връчи наградата на това лице.

ЧЛЕН 7
Наградите не могат да бъдат разделяни и трябва да се приемат, каквито са. Наградите могат да бъдат връчени само на победителите и не могат да бъдат прехвърляни на други лица. Победителите нямат право да изискват паричната стойност на въпросните награди, нито могат да заменят тези награди за алтернативни. Победителите ще получат наградите си по пощата, след като са потвърдили официалния си адрес.

ЧЛЕН 8
Panasonic Energy Europe NV няма задължението да компенсира, възстановява или заменя за паричната им стойност всякакви загуби или кражба. Въпросът относно каквото и да било парично уреждане на нещата е абсолютно изключен. Panasonic Energy Europe NV може да замени предлаганите награди с такива с подобна или по-висока стойност, в случай че това е необходимо поради причини, засягащи наличността. Panasonic Energy Europe NV си запазва правото да направи това.

ЧЛЕН 9
Panasonic Energy Europe NV не дава и не предлага гаранции за награди и не носи отговорност за:

Освен това всеки участник, опитващ се да възпрепятства правилното протичане на конкурса, ще бъде изключен от участие.

ЧЛЕН 10
Всички разходи, възникнали от участието в конкурса, ще бъдат покрити изцяло от участника. При никакви обстоятелства участниците не могат да имат претенции относно разходите по участието си към организатора.

ЧЛЕН 11
Panasonic Energy Europe NV си запазва правото да променя правилата на конкурса без предварително уведомление или да скъси или анулира конкурса, в случай че това е необходимо поради непредвидени обстоятелства или обстоятелства извън контрола на компанията. При никакви обстоятелство такива случаи няма да оправдават всякакви претенции към Panasonic Energy Europe NV.

ЧЛЕН 12
С участието си в този конкурс вие се съгласявате изцяло да приемете правилата в цялата им пълнота. В случай на практически затруднения Panasonic Energy Europe NV ще вземе крайното решение относно прилагането или интерпретацията на правилата. Всякакви оплаквания, свързани с този конкурс, трябва да бъдат направени в писмен вид в рамките на седем работни дни и изпратени в централата на Panasonic Energy Europe NV (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Белгия). При никакви обстоятелства оплаквания няма да бъдат обсъждани лице в лице или по телефона. Оплаквания, които не са постъпили в определения срок, няма да бъдат взети под внимание.

ЧЛЕН 13
Чрез влизане в конкурса вие се съгласявате, че всякаква лична информация, предоставена от вас, може да бъде съхранявана и използвана от Panasonic Energy Europe NV Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Белгия и следната трета страна като неин доставчик за администриране на конкурса в съответствие със съответната политика за поверителност:

ARK BBN, Gelaagstraat 53a, 9150 Rupelmonde, Belgium  

ЧЛЕН 14
Тези правила попадат под юрисдикцията на белгийското законодателство. Единствено белгийските съдилища имат юрисдикцията да разрешават всякакви спорове, възникнали от този конкурс.

ЧЛЕН 15
На всякакви въпроси относно този конкурс ще бъде отговорено само в писмен вид.

ЧЛЕН 16
Победителите се съгласяват да участват във всички форми на рекламиране или промотиране, свързани с разпределението на техните награди.

ЧЛЕН 17
Данни, за които се смята, че са ирелевантни към темата на конкурса или неподходящи, ще се счита, че не отговарят на условията на конкурса. Panasonic Energy Europe NV притежава крайната власт по отношение на това да определи дали дадено подаване може да бъде използвано за конкурса. Участниците няма да бъдат информирани, в случай че бъдат премахнати от конкурса.

ТОТЕМ™, Cirque du Soleil и логото със слънцето са търговски марки собственост на Cirque du Soleil и използвани под лиценз.
Снимка: OSA изображения, Мат Беард, © 2010-2012-2013-2014 Cirque du Soleil