Få dine TOTEM™-billetter til Europa på cirquedusoleil.com/TOTEM
Panasonic Evolta

Regler

1.
En gratis konkurrence uden købsforpligtelse, der arrangeres af Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgien, fra kl. 10.00 den 25/04/2019 til tirsdag den 31/12/2019 (CET). Du kan deltage i denne konkurrence via et separat websted (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com).

2.
Konkurrencen er åben for voksne i alderen 18 år og derover (eller yngre personer med deres forældres tilladelse), der er bosiddende i Europa, dog undtaget personer bosiddende i Europa, som arbejder for Panasonic Energy Europe NV og personale, der er involveret i koordinering af konkurrencen samt deres nærmeste familie (op til og med første generation). Panasonic Energy Europe NV har til enhver tid ret til at udelukke en person fra at deltage (og uden at være forpligtet til at begrunde dette) i en bestemt periode i løbet af konkurrencen arrangeret af Panasonic Energy Europe NV baseret på dennes overtrædelse af – eller mistanke om overtrædelse af – et af vilkårene og betingelserne for deltagelse, eller i tilfælde af misbrug, krænkelse eller svigagtig deltagelse i konkurrencen. Deltagelse i konkurrencen på en organiseret måde, og/eller som gruppe, betragtes svig og fører automatisk til udelukkelse. Du gøre hermed opmærksom på, at Panasonic Energy Europe NV har implementeret bestemte forholdsregler mod bedragerisk adfærd, herunder, men ikke begrænset til, identificerende praksis, såsom overdreven brug af én enkelt IP-adresse.

3.
Fora at deltage skal deltagere følge proceduren som angivet på webstedet (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com) og tilmelde sig ved hjælp af en gyldig e-mail-adresse. Det er ikke muligt at deltage i denne konkurrence end den, der er angivet i disse regler. Eventuelle ufuldstændige eller ulæselige tilmeldinger betragtes som ugyldige.

4.
For at deltage i konkurrencen skal du udfylde følgende med gyldige oplysninger og i fuldstændig form og indsende den via webstedet (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com):

5.
Vinderne er:

Følgende præmier vil blive udloddet som en del af denne konkurrence:

De fem europæiske deltagere, som er tættest på at gætte tiebreaker 2 i ugen for deres deltagelse (hver gang fra mandag kl. 00.01 til søndag kl. 23.59) vil vinde et af disse Panasonic-apparater (rangordnes fra det bedste til det femtebedste gæt): 

I tilfælde af uafgjort vinder den deltager, der har indtastet sit svar først.

Under konkurrencen kan folk kun deltage én gang med én gyldig e-mail-adresse. Deltagerne kan højst vinde én præmie. Hvis de er tættest på at gætte tiebreaker 2 i deres deltagelsesuge, vinder de en trøstepræmie. Alle deltagere, bortset fra de ugentlige 5 vindere, er med i lodtrækningen om at blive den heldige vinder ved konkurrencens afslutning. 

Vær opmærksom på, at: 

Cirque du Soleil er et varemærke ejet af Cirque du Soleil og anvendes under licens. Billetterne må ikke videresælges. Billetter er underlagt separate vilkår og betingelser. Hver deltager i denne konkurrence og den enkelte vinders ledsager frafalder uigenkaldeligt alle krav mod og fritstiller Cirque du Soleil Holdings L.P., alle dets datterselskaber, partnerselskaber, aktionærer og hver af deres respektive embedsmænd, direktører, agenter, repræsentanter og medarbejdere (samlet benævnt “Cirque Entities”) fra ethvert ansvar eller skade af enhver art (herunder personskade) der opstår i forbindelse med eller som følge hans/hendes deltagelse i konkurrencen. Hver deltager og den enkelte vinders ledsager accepterer, at Cirque Entities ikke har noget erstatningsansvar og hæfter for noget krav, der opstår i forbindelse med deltagelse i denne konkurrence eller den/de tildelte præmie(r).  Cirque Entities har ikke tilbudt eller sponsoreret dette indhold på nogen måde.

6.
Panasonic Energy Europe NV kontakter de fem ugentlige vindere via e-mail hver tirsdag i ugen efter deres deltagelse og beder dem om at bekræfte deres adresse senest fredag i ugen efter deres deltagelse. De fem vindere er de fem personer med det gæt, der er tættest på tiebreaker 2, hvor præmiernes rækkefølge fra 1 (= bedste gæt) til 5 (= femtebedste gæt) er som følger: kompakt kamera, saftpresser, hovedtelefoner, skæg-/hårtrimmer, elektrisk tandbørste.

Panasonic Energy Europe NV vil kontakte vinderen af hovedpræmien via e-mail senest fredag den 31. januar 2020 og bede ham/hende om at bekræfte sin adresse og telefonnummer senest fredag den 14. februar 2020. 

Hvis disse oplysninger ikke gives, fortabes præmien. Panasonic Energy Europe NV forbeholder sig ret til at kontrollere identiteten og den påkrævede minimumsalder for at være i stand til at udstede præmien. Hvis vinderne ikke bekræfter at de accepterer præmien inden for den oplyste frist, har Panasonic Energy Europe NV ret til at vælge en anden vinder og tildele præmien til denne person.

7.
Præmier kan ikke opdeles og skal accepteres som de er. Præmierne kan kun tildeles vinderne og kan ikke overføres til andre. Vinderne har ikke ret til at kræve den kontante værdi af de pågældende præmier og kan heller ikke ombytte disse præmier til andre. Vinderne vil modtage deres præmie med posten, når de har bekræftet deres officielle adresse.

8.
Panasonic Energy Europe NV er ikke forpligtet til at kompensere, tilbagebetale eller yde kontant erstatning for eventuelle tab eller tyveri. Der vil under ingen omstændigheder blive ydet nogen kontant udbetaling. Panasonic Energy Europe NV kan udskifte de tilbudte præmier med nogle af en lignende eller højere værdi, hvis det er nødvendigt af hensyn til tilgængelighed. Panasonic Energy Europe NV forbeholder sig ret til at gøre det.

9.
Panasonic Energy Europe NV hverken giver eller tilbyder garantier for præmier og kan ikke holdes ansvarlig eller hæfte for:

Endvidere vil enhver deltager, der forsøger at hindre konkurrencens korrekte forløb, blive udelukket fra konkurrencen.

10.
Alle omkostninger, der pådrages i forbindelse med deltagelsen i konkurrencen, skal dækkes fuldt ud af deltageren. Deltagere kan under ingen omstændigheder kræve udgifterne til deltagelse fra arrangøren.

11.
Panasonic Energy Europe NV forbeholder sig ret til at tilpasse konkurrencens regler uden forudgående varsel, eller forkorte eller annullere konkurrencen, såfremt det er nødvendigt som følge af uforudsete omstændigheder eller omstændigheder, der ligger uden for deres kontrol. Under ingen omstændigheder vil sådanne begivenheder begrunde eventuelle krav mod Panasonic Energy Europe NV.

12.
Ved at deltage i denne konkurrence accepterer du at overholder alle reglerne til fulde. I tilfælde af eventuelle praktiske vanskeligheder, skal Panasonic Energy Europe NV træffe den endelige beslutning med hensyn til anvendelsen eller fortolkningen af ​​reglerne. Eventuelle klager i forbindelse med denne konkurrence skal sendes skriftligt inden for syv hverdage til Panasonic Energy Europe NVs hovedkvarter (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgien). Klager må under ingen omstændigheder drøftes ansigt til ansigt eller telefonisk. Ingen skal der tages hensyn til klager, der ikke indsendes inden for den angivne tidsfrist.

13.
Ved at deltage i konkurrencen accepterer du, at personoplysninger, som du stiller til rådighed, kan opbevares og bruges af Panasonic Energy Europe NV Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgien og følgende tredjepart som leverandør til administration af konkurrencen i overensstemmelse med den relevante politik for beskyttelse af personoplysninger:

ARK BBN, Gelaagstraat 53a, 9150 Rupelmonde, Belgien  

14.
Disse regler er underlagt belgisk lovgivning. De belgiske domstole har enekompetence til at afgøre eventuelle tvister som følge af denne konkurrence.

15.
Eventuelle spørgsmål om denne konkurrence må kun besvares skriftligt.

16.
Vinderne accepterer at deltage i enhver form for reklame eller promovering, der er forbundet med tildelingen af deres præmier.

17.
Oplysninger, der anses for at være enten irrelevante for konkurrencens tema eller uhensigtsmæssige betragtes ikke som berettigede i konkurrencen. Panasonic Energy Europe NV har den endegyldige beføjelse med hensyn til at afgøre, om et indsendt foto kan anvendes til konkurrencen. Deltagerne har ikke krav på at blive underrettet, hvis de fjernes fra konkurrencen.

TOTEM™, Cirque du Soleil og Sun Logo er varemærker ejet af Cirque du Soleil og bruges under licens.
Foto: OSA-billeder, Matt Beard, © 2010-2012-2013-2014 Cirque du Soleil