Saat Euroopan TOTEM™-liput osoitteesta cirquedusoleil.com/TOTEM
Panasonic Evolta

Säännöt

ARTIKLA 1
Maksuttoman kilpailun ilman ostopakkoa järjestää Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia, alkaen klo 10.00 25.4.2019 ja päättyen tiistaina 31.12.2019 (Keski-Euroopan aikaa). Voit osallistua tähän kilpailuun sen omalla sivustolla (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com).

ARTIKLA 2
Kilpailu on avoin yli 18-vuotiaille (tai nuoremmille vanhempien luvalla), jotka asuvat Euroopassa, pois lukien Euroopassa asuvat Panasonic Energy Europe NV:n ja kilpailun järjestävän keskuksen työntekijät sekä heidän lähiomaisensa (seuraavaan sukupolveen asti). Panasonic Energy Europe NV:llä on oikeus sulkea milloin tahansa (ja ilman tarvetta perusteluihin) henkilö tietyksi ajaksi Panasonic Energy Europe NV:n järjestämästä kilpailusta jonkin osallistumisedellytyksen rikkomisen – tai siitä epäilyn – vuoksi, tai kilpailussa tapahtuneen väärinkäytön, rikkomuksen tai vilpin vuoksi. Kilpailuun osallistuminen järjestäytyneesti tai ryhmänä katsotaan vilpiksi, joka johtaa automaattisesti kilpailusta sulkemiseen. Sinulle ilmoitetaan täten, että Panasonic Energy Europe NV on toteuttanut tiettyjä toimenpiteitä vilpillisen käyttäytymisen estämiseksi, mukaan lukien rajoituksetta tunnistamiskäytännöt, kuten yhden IP-osoitteen toistuva käyttö.

ARTIKLA 3
Osallistujat voivat osallistua sivuston (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com) ohjeiden mukaisesti ja rekisteröimällä kelvollisen sähköpostiosoitteen. Kilpailuun voi osallistua vain näiden sääntöjen mukaisella tavalla. Vajavaiset tai epäselvät rekisteröitymiset katsotaan mitättömiksi.

ARTIKLA 4
Voit osallistua kilpailuun täyttämällä kelvolliset tiedot kokonaisuudessaan ja lähettämällä ne sivuston kautta (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com):

ARTIKLA 5
Voittajat ovat:

Seuraavat palkinnot jaetaan osana tätä kilpailua:

Viisi eurooppalaista osallistujaa, joiden vastaukset osuvat lähimmäksi arvattaessa ratkaisevaa kysymystä 2 osallistumisviikollaan (joista kukin alkaa maanantaina klo 00.01 ja päättyy sunnuntaina klo 23.59), voittavat kukin yhden näistä Panasonic-laitteista (järjestyksessä parhaasta arvauksesta viidenneksi parhaaseen): 

Tasatulokseen päädyttäessä voittaa osallistuja, joka antoi vastauksensa ensin.

Osallistuja voi osallistua kilpailuun vain yhden kerran, yhdellä kelvollisella sähköpostiosoitteella. Kukin osallistuja voi voittaa enintään yhden palkinnon. Jos osallistuja osuu lähimpään arvatessaan ratkaisevaa kysymystä 2 osallistumisviikollaan, hän voittaa lohdutuspalkinnon. Kaikki osallistujat, lukuun ottamatta viittä viikkovoittajaa, ovat mukana valittaessa onnekasta voittajaa kilpailun päätyttyä. 

Huomaathan seuraavat asiat: 

Cirque du Soleil on tavaramerkki, jonka Cirque du Soleil omistaa, ja sitä käytetään lisenssillä. Lippuja ei saa myydä edelleen. Lippuja koskevat erilliset ehdot. Kukin tämän kilpailun osallistuja ja kunkin voittajan vieras luopuvat täten peruuttamattomasti oikeudesta esittää vaatimuksia Cirque du Soleil Holdings L.P:tä, mitään sen tytäryhtiöitä, sidosyrityksiä, osakkeenomistajia ja keitään niiden toimihenkilöitä, johtajia, asiamiehiä, edustajia ja työntekijöitä (yhdessä ”Cirque-tahot”) kohtaan sekä vapauttavat kaikki Cirque-tahot kaikesta korvausvelvollisuudesta ja vastuusta kaikenlaisista vahingoista (mukaan lukien henkilövahingot), jotka ovat seurausta tai johtuvat kilpailuun osallistumisesta. Kukin osallistuja ja kunkin voittajan vieras hyväksyvät sen, että Cirque-tahoilla ei ole mitään korvausvelvollisuutta tai vastuuta mistään vaatimuksesta, joka johtuu tähän kilpailuun osallistumisesta tai myönnetyistä palkinnoista.  Cirque-tahot eivät ole tarjonneet tai sponsoroineet tätä kilpailua millään tavalla.

ARTIKLA 6
Panasonic Energy Europe NV ottaa sähköpostitse yhteyttä viiteen viikkovoittajaan aina osallistumisviikkoa seuraavana tiistaina ja pyytää heitä aina vahvistamaan osoitteensa ennen osallistumisviikkoa seuraavaa perjantaita. Viisi voittajaa ovat ne viisi henkilöä, joiden vastaus osuu lähimpään ratkaisevassa kysymyksessä 2, jolloin palkintojen järjestys ensimmäisestä (= paras arvaus) viidenteen (= viidenneksi paras arvaus) on seuraava: kompaktikamera, mehulinko, kuulokkeet, parta-/hiustrimmeri, sähköhammasharja.

Panasonic Energy Europe NV ottaa sähköpostitse yhteyttä pääpalkinnon voittajaan ennen perjantaita 31.1.2020 ja pyytää häntä vahvistamaan osoitteensa ja puhelinnumeronsa ennen perjantaita 14.2.2020. 

Jos näitä tietoja ei toimiteta, palkinto peruutetaan. Panasonic Energy Europe NV varaa itselleen oikeuden tarkistaa henkilöllisyyden sekä vaaditun vähimmäisiän voidakseen jakaa palkinnon. Jos voittajat eivät vahvista annetussa ajassa ottavansa palkintoa vastaan, Panasonic Energy Europe NV:llä on oikeus valita toinen voittaja ja myöntää palkinto tälle.

ARTIKLA 7
Palkintoja ei voi jakaa osiin, vaan ne on vastaanotettava sellaisenaan. Palkinnot voidaan jakaa vain voittajille, eikä niitä voi siirtää muille. Voittajilla ei ole oikeutta vaatia kyseisten palkintojen arvoa rahassa, eivätkä he voi vaihtaa palkintoja vaihtoehtoisiin. Voittaja saavat palkintonsa postitse vahvistettuaan virallisen osoitteensa.

ARTIKLA 8
Panasonic Energy Europe NV:llä ei ole velvollisuutta korvata, hyvittää tai antaa vastineeksi rahaa tappioista tai varkauksista. Rahalliset korvaukset eivät tule kyseeseen missään tapauksessa. Panasonic Energy Europe NV saattaa vaihtaa tarjotut palkinnot vähintään yhtä arvokkaisiin, jos se on tarpeen saatavuussyistä. Panasonic Energy Europe NV varaa itselleen oikeuden tehdä sen.

ARTIKLA 9
Panasonic Energy Europe NV ei anna tai tarjoa takuita palkinnoille eikä ole korvausvelvollinen tai vastuussa seuraavista seikoista:

Lisäksi suljetaan kilpailusta kaikki osallistujat, jotka yrittävät estää kilpailun asianmukaisen toteutumisen.

ARTIKLA 10
Kaikista kilpailuun osallistumisen aiheuttamista kuluista vastaa osallistuja. Osallistujat eivät missään tapauksessa voi vaatia osallistumiskustannuksia järjestäjältä.

ARTIKLA 11
Panasonic Energy Europe NV varaa itselleen oikeuden muuttaa ennalta ilmoittamatta kilpailusääntöjä tai lyhentää kilpailuaikaa tai peruuttaa kilpailun, mikäli se on tarpeen ennalta arvaamattomien tai sen hallinnassa olemattomien olosuhteiden vuoksi. Missään olosuhteissa eivät tällaiset tapahtumat oikeuta vaatimuksiin Panasonic Energy Europe NV:tä vastaan.

ARTIKLA 12
Tähän kilpailuun osallistumalla hyväksyt nämä säännöt kokonaisuudessaan. Tilanteissa, joissa on vaikeuksia soveltaa sääntöjä käytäntöön, Panasonic Energy Europe NV tekee asiasta lopullisen päätöksen. Tähän kilpailuun liittyvät valitukset on tehtävä kirjallisesti seitsemän arkipäivän kuluessa ja lähetettävä Panasonic Energy Europe NV:n pääkonttoriin (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia). Missään olosuhteissa ei valituksista keskustella kasvokkain tai puhelimitse. Valituksia, joita ei ole toimitettu niille määrätyn ajan kuluessa, ei käsitellä.

ARTIKLA 13
Kilpailuun osallistumalla hyväksyt sen, että Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia, ja seuraava kolmas osapuoli sen toimittajana voivat säilyttää ja käyttää antamiasi henkilötietoja kilpailun hallinnoimiseksi asianmukaisen tietosuojakäytännön mukaisesti:

ARK BBNARK BBN, Gelaagstraat 53a, 9150 Rupelmonde, Belgia  

ARTIKLA 14
Näihin sääntöihin sovelletaan Belgian lakia. Belgian tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista tästä kilpailusta aiheutuvat erimielisyydet.

ARTIKLA 15
Tätä kilpailua koskeviin kysymyksiin vastataan vain kirjallisesti.

ARTIKLA 16
Voittajat suostuvat osallistumaan millaiseen tahansa mainostukseen tai promootioon, joka liittyy heidän palkintojensa myöntämiseen.

ARTIKLA 17
Yksityiskohdilla, joiden katsotaan olevan joko epäolennaisia kilpailun aiheen kannalta tai sopimattomia, ei katsota olevan oikeutta kilpailuun. Panasonic Energy Europe NV:llä on lopullinen valta sen päättämisessä, voiko lähetettyjä yksityiskohtia käyttää kilpailussa. Osallistujille ei ilmoiteta, jos ne poistetaan kilpailusta.

TOTEM™, Cirque du Soleil ja aurinkologo ovat tavaramerkkejä, jotka Cirque du Soleil omistaa, ja niitä käytetään lisenssillä.
Valokuva: OSA images, Matt Beard, © 2010-2012-2013-2014 Cirque du Soleil