Szerezze meg TOTEM™ jegyeit Európába a cirquedusoleil.com/TOTEM honlapon
Panasonic Evolta

Szabályok

1. CIKK
A Panasonic Energy Europe NV (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgium) egy ingyenes, vásárlási kötelezettségtől mentes versenyt rendez 2019.04.25., hétfő délelőtt 10 óra és 2019.12.31., 10 óra között (közép-európai idő szerint). A versenyben egy külön weboldal használatával vehet részt (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com).

2. CIKK
A versenyben tizennyolc éven felüli (vagy szülői felügyelettel rendelkező tizennyolc éven aluli), európai lakosok vehetnek részt, kivéve a Panasonic Energy Europe NV európai alkalmazottait, valamint a versenyt szervező központ dolgozóit és azok közvetlen hozzátartozóit (az első generációig beleértve). A Panasonic Energy Europe NV fenntartja a jogot, hogy bármilyen személyt bármikor kizárjon a versenyből (indoklási kötelezettség nélkül) egy bizonyos időre a Panasonic Energy Europe NV által szervezett verseny időtartama során, ha az illető személy megszegi – vagy vélhetően megszegte – a verseny felhasználási feltételeit, vagy a versenyben történő részvétellel visszaél vagy tisztességtelenül vesz részt abban. A versenyben szervezett jelleggel és/vagy csoportként részt venni tisztességtelennek minősül és automatikus kizárást von maga után. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Panasonic Energy Europe NV a csalások elkövetésének megakadályozása érdekében bevezetett bizonyos lépéseket, többek között az egyetlen IP-cím túlzott használatának észlelését.

3. CIKK
A részvételhez a résztvevőknek a weboldalon (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com) megadottak szerint kell eljárniuk, és érvényes e-mail-címmel kell regisztrálniuk. A versenyben való részvétel csak a jelen szabályok szerinti módon lehetséges. A hiányos vagy olvashatatlan regisztráció érvénytelennek minősül.

4. CIKK
A részvételhez a következőkre kell érvényes és teljes választ adnia, majd a honlapon keresztül beküldenie (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com):

5. CIKK
A nyertesek:

A következő díjak nyerhetőek a játék keretein belül:

Az az öt európai résztvevő, akinek a 2. döntő kérdésre adott válasza a részvétele hetében (a hetek hétfő 00:01-től vasárnap 23:59-ig terjednek) legközelebb áll a valós értékhez, a következő Panasonic készülékek egyikét nyerheti (a legjobb tipptől az ötödik legjobb tippig sorrendben haladva): 

Döntetlen eredmény esetén a válaszait előbb megadó résztvevő nyer.

A nyereményjáték során egy személy csak 1-szer, 1 érvényes e-mail címmel vehet részt. Egy résztvevő legfeljebb egy díjat nyerhet. Ha részvételük hetében a 2. döntő kérdésre adott tippük legközelebb áll a valós értékhez, vigaszdíjat nyernek. A heti 5 nyertes kivételével minden résztvevő eséllyel pályázik a nyereményjáték fődíjára. 

Kérjük, vegye figyelembe: 

A Cirque du Soleil márkanév a Cirque du Soleil tulajdona, és licencszerződés keretében használjuk. Tilos a jegyek továbbértékesítése. A jegyekre külön felhasználási feltételek vonatkoznak. A nyereményjáték minden egyes résztvevője és minden győztes vendége lemond minden követeléséről a Cirque du Soleil Holdings L.P.-vel, annak minden leányvállalatával, kapcsolódó vállalatával, részvényeseivel és azok tisztviselőivel, vezetőivel, részvényeseivel és alkalmazottaival szemben (együttesen „Cirque-entitások”), amely bármely felelősségre vagy károkozásra vonatkozik (ideértve a személyes sérüléseket), amely a Versenyben való részvételhez kapcsolódik, vagy annak eredménye. Minden résztvevő, és minden nyertes vendége egyetért azzal, hogy a Cirque-entitások nem vállalnak a versenyben való részvételből vagy a kiosztott nyeremény(ek)ből adódó felelősséget.  A Cirque-entitások semmilyen módon sem ajánlották fel vagy támogatták a versenykiírást.

6. CIKK
A Panasonic Energy Europe NV mindig a részvételüket követő hét keddi napján, e-mailben veszi fel a kapcsolatot a heti öt nyertessel, akiktől legkésőbb azon hét péntekéig postacímük megerősítését kéri. Az öt nyertes azon öt személy, akiknek a 2. döntő kérdésre adott válasza legközelebb áll a valós értékhez, a díjak sorrendje pedig elsőtől (=legjobb tipp) ötödikig (ötödik legjobb tipp) a következő: kompakt kamera, gyümölcsprés, fejhallgató, szakáll-/hajnyíró, elektromos fogkefe.

A Panasonic Energy Europe NV a fődíj nyertesét 2020. január 31-e péntekig bezárólag értesíti e-mailben, és arra kéri, hogy 2020. február 14-e, péntek előtt erősítse meg címét és telefonszámát. 

Ezen adatok megadásának elmulasztása a nyeremény visszavonásával jár. A Panasonic Energy Europe NV fenntartja a jogot, hogy a nyeremény odaítélése érdekében ellenőrizze a nyertes személyazonosságát és a részvételhez szükséges minimum életkort. Amennyiben a nyertes a megadott időn belül nem erősíti meg nyereményátvételi szándékát, akkor a Panasonic Energy Europe NV-nek jogában áll egy másik nyertest kiválasztani, és a választott személynek ítélni a nyereményt.

7. CIKK
A nyeremények nem feloszthatók, és egészben kell elfogadni őket. A nyereményt csak a nyertesnek lehet odaítélni és az másokra nem átruházható. A nyertesek nem követelhetik a kérdéses nyeremény értékét készpénzben, és nem választhatnak alternatív nyereményt sem. A nyertesek hivatalos címük megerősítését követően postai úton kapják meg a nyereményüket.

8. CIKK
A Panasonic Energy Europe NV nem kötelezhető semmilyen veszteség vagy lopás miatt kompenzálni, visszafizetni vagy készpénzben megtéríteni. A készpénzes rendezés kérdése abszolút ki van zárva. A Panasonic Energy Europe NV a felajánlott díjakat lecserélheti hasonló vagy magasabb értékűekre, amennyiben ez szükségessé válna, mert az eredeti nyeremény nem elérhető. A Panasonic Energy Europe NV fenntartja az ehhez való jogot.

9. CIKK
A Panasonic Energy Europe NV nem vállal garanciát a nyereményekkel kapcsolatban, és nem vonható felelősségre az alábbiak miatt:

Ezen felül a verseny megfelelő alakulásának megakadályozását megkísérlő bármely résztvevőt a szervező kizárja a versenyből.

10. CIKK
A verseny részvételéből adódó összes költséget teljes mértékben a résztvevő állja. A résztvevők semmilyen körülmények között nem követelhetik a szervezőtől a részvétel költségeinek megtérítését.

11. CIKK
A Panasonic Energy Europe NV fenntartja a jogot, hogy a versenyre vonatkozó szabályokat vagy annak időtartamát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje a versenyt, ha ezek előre nem látható vagy az irányításán kívül eső körülmények miatt szükségessé válnak. Ilyen esetben semmilyen körülmények között nem támasztható semmilyen követelés a Panasonic Energy Europe NV-vel szemben.

12. CIKK
A versenyben történő részvétellel Ön beleegyezik, hogy minden szabályt teljes egészében elfogad. Gyakorlati nehézségek esetén a végső döntést a szabályok alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatban a Panasonic Energy Europe NV hozza meg. A versennyel kapcsolatos bármilyen jellegű panaszt hét munkanapon belül, írásban kell benyújtani a Panasonic Energy Europe NV központi irodájának (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgium). A panaszok semmilyen körülmények között sem kezelhetők személyesen vagy telefonon. A megadott időn túl eljuttatott panaszokkal a szervező nem foglalkozik.

13. CIKK
A nyereményjátékban való részvétellel beleegyezik abba, hogy minden Ön által megadott adatot a Panasonic Energy Europe NV (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgium) és az alábbi harmadik fél mint beszállító tárolhat és kezelhet a nyereményjáték adminisztrációja érdekében a vonatkozó szabályozásnak megfelelően:

ARK BBN, Gelaagstraat 53a, 9150 Rupelmonde, Belgium  

14. CIKK
Ezeket a szabályokat a belga törvények határozzák meg. A verseny kapcsán felmerülő bármilyen vita rendezéséhez a belga bíróságok rendelkeznek kizárólagos jogkörrel.

15. CIKK
A versennyel kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdésre kizárólag írásban adható válasz.

16. CIKK
A nyertesek beleegyeznek, hogy részt vesznek a nyereményük odaítéléséhez kapcsolódó bármilyen jellegű reklámozási, illetve promóciós tevékenységben.

17. CIKK
A verseny témájával kapcsolatban irrelevánsnak vagy nem megfelelőnek ítélt adatok a versennyel kapcsolatban érvénytelennek tekintendőek. A Panasonic Energy Europe NV hozza meg a végső döntést arra vonatkozóan, hogy a benyújtott adatok használhatóak-e a versenyhez. Az ilyen jellegű adatok tulajdonosait nem értesítik arról, ha adataikat eltávolították a versenyből.

TOTEM™, Cirque du Soleil márkanév és a nap logó a Cirque du Soleil tulajdona és licencszerződés keretében használjuk.
Fénykép: OSA képek, Matt Beard, © 2010-2012-2013-2014 Cirque du Soleil