Gaukite „TOTEM“ bilietus ™Europai adresu cirquedusoleil.com/TOTEM
„Panasonic Evolta“

Taisyklės

1 STRAIPSNIS
Laisvą konkursą be įsipareigojimų įsigyti produktą „Panasonic Energy Europe NV“, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgija, skelbia nuo ketvirtadienis, 2019-04-25, 10.00 val. iki antradienio 2019-12-31 (CET). Galite dalyvauti šiame konkurse atidarę atskirą svetainę (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com).

2 STRAIPSNIS
Konkurse gali dalyvauti suaugusieji nuo aštuoniolikos ir daugiau metų (arba jaunesni asmenys su tėvų sutikimu), gyvenantys Europoje, išskyrus Europos gyventojus, dirbančius „Panasonic Energy Europe NV“ bendrovėje ir konkurso koordinavimo centre dirbančius darbuotojus kartu su jų artimiausiais šeimos nariais (iki pirmosios kartos imtinai). „Panasonic Energy Europe NV“ bendrovė jos rengiamo konkurso metu turi teisę bet kuriuo metu (ir nenurodant priežasties) tam tikram laikui neleisti kokiam nors asmeniui dalyvauti konkurse, įtarus jį pažeidus arba jam pažeidus vieną iš konkurso sąlygų arba dalyvaujant konkurse apgaulės būdu arba piktnaudžiaujant. Organizuotas (arba grupinis) dalyvavimas konkurse laikomas sukčiavimu ir automatiškai pašalina asmenį iš konkurso. Todėl šituo jus informuojame, kad „Panasonic Energy Europe NV“ ėmėsi tam tikrų priemonių užkirsti kelią sukčiavimui, įskaitant, bet neapsiribojant, tokiai praktikai kaip skaitlingas prisijungimų iš vieno IP adreso skaičius.

3 STRAIPSNIS
Norėdami dalyvauti, dalyviai privalo laikytis svetainėje nurodytos tvarkos (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com) ir užsiregistruoti naudodami galiojantį el. pašto adresą. Nėra jokių kitų būdų dalyvauti šiame konkurse nei nurodyta šiose taisyklėse. Bet kokia neužbaigta ar neįskaitoma registracija laikoma negaliojančia.

4 STRAIPSNIS
Norėdami dalyvauti konkurse, turite užpildyti toliau nurodytus galiojančius duomenis su visa išsamia informacija ir pateikti ją svetainėje (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com):

5 STRAIPSNIS
Laimėtojai yra:

Šiame konkurse laukia tokie prizai:

Penki Europos dalyviai, geriausiai atspėję 2 laimėtoją jų dalyvavimo savaitės metu (kaskart vykstanti nuo pirmadienio 00.01 val. iki sekmadienio 23.59 val.) laimės vieną iš šių „Panasonic“ prietaisų (reitingas nuo paties geriausio iki penkto geriausio spėjimo): 

Esant lygiosioms, laimės dalyvis, įrašęs pirmasis savo atsakymą.

Konkurso metu žmonės gali dalyvauti tik 1 kartą, turėdami 1 galiojantį el. pašto adresą. Dalyviai gali laimėti ne daugiau kaip vieną prizą. Jei jie geriausiai atspėja 2 laimėtoją savo dalyvavimo savaitės metu, jie laimi paguodos prizą. Visi dalyviai, išskyrus savaitės 5 laimėtojus, bus apjungti ir konkurso pabaigoje vienas jų taps žaidimo laimėtoju. 

Atminkite, kad: 

„Cirque du Soleil“ yra „Cirque du Soleil“ bendrovei priklausantis prekės ženklas,naudojamas pagal licenciją. Draudžiama perparduoti bilietus. Bilietams taikomos atskiros sąlygos. Kiekvienas šio konkurso dalyvis ir kiekvieno laimėtojo svečias šituo neatšaukiamai atsisako visų reikalavimų ir atleidžia „Cirque du Soleil Holdings LP“, visas jos dukterines įmones, filialus, akcininkus ir kiekvieną jų atitinkamą pareigūną, direktorius, įgaliotinius, atstovus ir darbuotojus (bendrai vadinamus „Cirque subjektais“) nuo bet kokios atsakomybės ar bet kokių įsipareigojimų atlyginti žalą (įskaitant asmens kūno sužalojimus), kylančius iš jo(s) dalyvavimo konkurse. Kiekvienas dalyvis ir kiekvieno laimėtojo svečias sutinka, kad „Cirque asmenys“ nebus atsakingi už pretenzijas, kylančias dėl dalyvavimo šiame konkurse ar įteiktų prizų(-o).  „Cirque subjektai“ jokiu būdu nesiūlė ir nefinansavo šio konkurso.

6 STRAIPSNIS
„Panasonic Energy Europe NV“ kiekvieną antradienį po dalyvavimo savaitės susisieks su penkiais savaitės laimėtojais elektroniniu paštu ir paprašys jų patvirtinti savo adresą kiekvieną kartą iki penktadienio, po jų dalyvavimo savaitės. Penki laimėtojai yra penki žmonės, kurie geriausiai atspėja 2 laimėtoją, kai prizų tvarka nuo 1 (= geriausias spėjimas) iki 5 (= penktas geriausias spėjimas) yra tokia: kompaktiškas fotoaparatas, lėta sulčiaspaudė, ausinės, barzdos / plaukų kirpimo mašinėlė, elektrinis dantų šepetėlis.

„Panasonic Energy Europe NV“ susisieks su didžiojo prizo laimėtoju el. paštu iki 2020-01-31, trečiadienio, ir paprašys jo(jos) patvirtinti savo adresą ir telefono numerį iki 2020-02-14, penktadienio. 

Nenurodžius šių duomenų, bus atšauktas skirtas prizas. „Panasonic Energy Europe NV“ pasilieka teisę tikrinti tapatybę ir nustatyti minimalų amžių, kad galėtų įteikti prizą. Jei laimėtojai nepatvirtina, kad per nustatytą laiką priima prizą, „Panasonic Energy Europe NV“ turi teisę pasirinkti kitą laimėtoją ir apdovanoti prizu šį asmenį.

7 STRAIPSNIS
Prizų negalima dalinti ir juos reikia atsiimti tokius, kokie jie yra. Prizai skiriami tik laimėtojams ir jų negalima perduoti kitiems. Laimėtojai neturi teisės reikalauti išmokėti prizinę vertę pinigais, taip pat jie negali prašyti pakeisti prizus analogiškais. Laimėtojai gaus savo prizus paštu, patvirtinę savo oficialų adresą.

8 STRAIPSNIS
„Panasonic Energy Europe NV“ neprivalo kompensuoti, atlyginti ar išmokėti pinigais bet kokius nuostolius ar vagystę. Nėra jokios galimybės išmokėti prizą pinigais. „Panasonic Energy Europe NV“ gali pakeisti siūlomus prizus panašios ar didesnės vertės prizais, jei tai yra būtina nesant pradinio prizo. „Panasonic Energy Europe NV“ pasilieka teisę taip elgtis.

9 STRAIPSNIS
„Panasonic Energy Europe NV“ nesuteikia jokių garantijų už prizus ir neprisiima atsakomybės už:

Be to, bet kokiam dalyviui, bandančiam trukdyti tinkamai vykdyti konkursą, bus uždrausta jame dalyvauti.

10 STRAIPSNIS
Visas išlaidas, patirtas dalyvaujant konkurse, visiškai padengia dalyvis. Dalyviai jokiu būdu negali reikalauti, kad organizatorius padengtų jų dalyvavimo išlaidas.

11 STRAIPSNIS
„Panasonic Energy Europe NV“ pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo iš dalies keisti konkurso taisykles arba sutrumpinti arba atšaukti konkursą, jei tai būtina dėl nenumatytų aplinkybių ar aplinkybių, kurios nepriklauso nuo bendrovės. Tokie įvykiai jokiu būdu nesuteikia teisės teikti pretenziją „Panasonic Energy Europe NV“ bendrovei.

12 STRAIPSNIS
Dalyvaudami šiame konkurse visiškai sutinkate su visomis taisyklėmis. Esant kokių nors praktinių sunkumų „Panasonic Energy Europe NV“ priima galutinį sprendimą dėl taisyklių taikymo ar aiškinimo. Bet kokie skundai, susiję su šiuo konkursu, turi būti pateikiami raštu per septynias darbo dienas ir siunčiami į „Panasonic Energy Europe NV“ būstinę (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgija). Skundai jokiomis aplinkybėmis negali būti aptariami akis į akį arba telefonu. Skundai, kurie nepateikiami per nustatytą laiką, nebus nagrinėjami.

13 STRAIPSNIS
Dalyvaudami konkurse sutinkate, kad bet kokią jūsų pateiktą asmeninę informaciją gali laikyti ir naudoti „Panasonic Energy Europe NV“, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgija bendrovė ir ši trečioji šalis kaip jos tiekėjas, siekiant administruoti konkursą sutinkamai su aktualia privatumo politika:

ARK BBN, Gelaagstraat 53a, 9150 Rupelmonde, Belgija  

14 STRAIPSNIS
Šias taisykles reglamentuoja Belgijos teisė. Bet kokių ginčų, kylančių iš šio konkurso, jurisdikcijos vieta yra Belgijos teismai.

15 STRAIPSNIS Į bet kokius klausimus dėl šio konkurso atsakoma tik raštu.

16 STRAIPSNIS Laimėtojai sutinka dalyvauti bet kokios formos reklaminėje arba rinkodaros veikloje, susijusioje su prizų gavimu.

17 STRAIPSNIS Informacija, nesusijusi su konkursu ar jam netinkama, nėra laikoma tinkama konkursui. „Panasonic Energy Europe NV“ bendrovė turi galutinį žodį nustatant, ar konkursui gali būti naudojami pateikti dokumentai. Dalyviai nebus informuojami, jei jie bus pašalinti iš konkurso.

TOTEM™, Cirque du Soleil ir Sun Logo yra Cirque du Soleil bendrovei priklausantys prekės ženklai, naudojami pagal licenciją.
Nuotrauka: „OSA“ nuotraukos, Matt Beard, ©2010-2012-2013-2014„Cirque du Soleil“