Panasonic Evolta

Noteikumi

1. PUNKTS Panasonic Energy Europe NV, adrese: Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Beļģija, no plkst. 10.00, 25.04.2019., līdz, 29.12.2019. (CET), organizē publisku konkursu bez iegādes pienākuma. Tu vari piedalīties šajā konkursā atsevišķā tīmekļa vietnē (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com).

2. PUNKTS Konkursā var piedalīties pieaugušie no 18 gadu vecuma (vai jaunākas personas ar vecāku atļauju), kas dzīvo Eiropā, izņemot ES iedzīvotājus, kuri strādā Panasonic Energy Europe NV, kā arī konkursu koordinējošā centra darbiniekus un viņu ģimenes locekļus (līdz pirmās pakāpes radiniekiem, ieskaitot). Panasonic Energy Europe NV ir tiesības jebkurā brīdī uz laiku liegt personai piedalīšanos (bez pienākuma izskaidrot iemeslus) Panasonic Energy Europe NV organizētajā konkursā, ja persona neievēro vai ja ir aizdomas, ka tā neievēro kādu no piedalīšanās noteikumiem, kā arī ļaunprātības, pārkāpuma vai krāpniecības gadījumā. Organizēta un/vai grupas dalība konkursā tiks uzskatīta par krāpniecisku un tiks automātiski izslēgta. Ar šo tevi informējam, ka Panasonic Energy Europe NV ir ieviesis noteiktus pasākumus pret krāpnieciskām darbībām, tostarp, bet ne tikai, vienas IP adreses vairākkārtīgu izmantošanu.

RU/BY. Акция Cirque du Soleil ® и Panasonic проводится в странах ЕС.

UA. Акція Cirque du Soleil ® і Panasonic проводиться в країнах ЄС.

KZ. Cirque du Soleil ® және Panasonic акция ЕО елдерінде өткізіледі.

GE. Cirque du Soleil-სა ® და Panasonic-ს აქცია ტარდება ევროკავშირის ქვეყნებში.

3. PUNKTS Lai piedalītos, dalībniekam jāievēro tīmekļa vietnē (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com) norādītā kārtība un jāreģistrējas, izmantojot derīgu e-pasta adresi. Piedalīties konkursā var tikai saskaņā ar šiem noteikumiem. Nepilnīgi vai neatbilstoši reģistrēšanās gadījumi tiks uzskatīti par nederīgiem.

4. PUNKTS Lai piedalītos konkursā, jums ir jānorāda šādi derīgi dati pilnā apmērā un jāiesniedz tie tīmekļa vietnē (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com):

5. PUNKTS Uzvarētāji ir:

Šajā konkursā tiks piešķirtas šādas balvas:

Pieci dalībnieki no Eiropas, kas uzminēs 2. taibreikam vistuvāko skaitli attiecīgajā dalības nedēļā (katra nedēļa sākas pirmdien plkst. 00.01 un beidzas svētdien plkst. 23.59), iegūs balvā kādu no šīm Panasonic ierīcēm (sarindots kārtībā no taibreikam vistuvākā minējuma līdz piektajam labākajam): 

Vienādu rezultātu gadījumā uzvarēs dalībnieks, kurš pirmais iesniedzis atbildi.

Konkursa laikā personas var piedalīties tikai 1 reizi ar 1 derīgu e-pasta adresi. Dalībnieki var iegūt tikai vienu balvu. Ja dalībnieks uzmin 2. taibreikam vistuvāko rezultātu attiecīgajā dalības nedēļā, tas var saņemt mierinājuma balvu. Visi dalībnieki, izņemot 5 iknedēļas uzvarētājus, tiek iekļauti kopējā dalībnieku skaitā, no kuriem konkursa noslēgumā izvēlas uzvarētāju. 

Lūdzam ņemt vērā, ka: 

Cirque du Soleil ir preču zīme, kas pieder Cirque du Soleil un tiek izmantota ar licenci. Biļetes nedrīkst pārdot tālāk. Uz biļetēm attiecas atsevišķi noteikumi. Ar šo katrs Konkursa dalībnieks un katra laimētāja viesis neatsaucami piekrīt atteikties no visām prasībām un atbrīvo Cirque du Soleil Holdings L.P., visus tā meitasuzņēmumus, filiāles, akcionārus un visas attiecīgās amatpersonas, direktorus, aģentus, pārstāvjus un darbiniekus (kopā sauktus par “Cirque vienības”) no jebkāda veida saistībām vai jebkāda veida bojājumiem (ieskaitot miesas bojājumus), kas radušies sakarā ar dalību Konkursā. Katrs dalībnieks un katra laimētāja viesis piekrīt, ka Cirque vienības nav atbildīgas par jebkāda veida prasībām, kas radušās saistībā ar dalību šajā Konkursā vai piešķirto(-ajām) balvu(-ām).  Cirque vienības nekādā veidā nav piedāvājušas vai sponsorējušas šo Konkursu.

6. PUNKTS Panasonic Energy Europe NV sazināsies ar pieciem iknedēļas uzvarētājiem e-pastā — otrdienā tajā nedēļā, kas seko uzvarētāja dalības nedēļai, un aicinās apstiprināt adresi ik reizi līdz piektdienai tajā nedēļā, kas seko dalības nedēļai. Pieci uzvarētāji ir pieci cilvēki, kuru minējumi ir vistuvākie 2. taibreikam, un tādējādi balvu secība no 1 (=vistuvākais minējums) līdz 5 (=piektais labākais minējums) ir šāda: kompaktais fotoaparāts, lēnā sulu spiede, austiņas, bārdas/matu trimmeris, elektriskā zobu birste.

Panasonic Energy Europe NV e-pastā sazināsies ar uzvarētājiem līdz piektdienai, 2020. gada 31. janvārim, un aicinās apstiprināt savu adresi un tālruņa numuru līdz piektdienai, 2020. gada 14. februārim. 

Balva tiks atsaukta, ja šie dati netiks sniegti. Lai būtu iespējams balvu pasniegt, Panasonic Energy Europe NV ir tiesības pārbaudīt personas identitāti un prasīto minimālo vecumu. Ja uzvarētāji noteiktajā laikā neapstiprina, ka pieņems balvu, tad Panasonic Energy Europe NV ir tiesības izvēlēties un piešķirt balvu citam uzvarētājam.

7. PUNKTS Balvas nevar sadalīt un tās jāpieņem atbilstoši piedāvātajam. Balvas par piešķirt tikai uzvarētājiem un tās nevar nodot citām personām. Uzvarētājiem nav tiesību pieprasīt naudu atbilstoši konkrētās balvas vērtībai vai mainīt balvas uz citām. Uzvarētāji balvas saņems pa pastu pēc savas oficiālās adreses apstiprināšanas.

8. PUNKTS Pazaudēšanas vai zādzības gadījumā Panasonic Energy Europe NV nav pienākuma to kompensēt, atmaksāt vai apmainīt pret naudu. Nav iespējama nekāda vienošanās par naudu. Panasonic Energy Europe NV var aizstāt piedāvātās balvas ar līdzīgas vai augstākas vērtības balvām, ja tas nepieciešams saistībā ar preču pieejamību. Panasonic Energy Europe NV ir tiesības to darīt.

9. PUNKTS Panasonic Energy Europe NV nepiedāvā un nedod nekādu balvas garantiju un neatbild par:

Turklāt ikviens dalībnieks, kas mēģinās kavēt pienācīgu konkursa norisi, tiks izslēgts no dalības konkursā.

10. PUNKTS Visas ar dalību konkursā saistītās izmaksas pilnībā sedz dalībnieks. Dalībnieks nekādā gadījumā nedrīkst prasīt organizētājam segt dalības izmaksas.

11. PUNKTS Panasonic Energy Europe NV ir tiesības grozīt konkursa noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma, kā arī saīsināt vai atcelt konkursu neparedzētu vai ārpus uzņēmuma ietekmes esošu apstākļu dēļ. Šādi notikumi nekādā gadījumā nevar kalpot par pamatu prasībām pret Panasonic Energy Europe NV.

12. PUNKTS Piedaloties šajā konkursā, jūs pilnībā piekrītat visiem noteikumiem. Panasonic Energy Europe NV pieņem galīgo lēmumu par noteikumu piemērošanu vai interpretēšanu jebkādu praktisku sarežģījumu gadījumā. Visas sūdzības par šo konkursu jāiesniedz rakstiski septiņu darba dienu laikā, nosūtot tās Panasonic Energy Europe NV galvenajam birojam (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Beļģija). Sūdzības nekādā gadījumā netiks apspriestas klātienē vai telefoniski. Pēc noteiktā laika iesniegtās sūdzības netiks izskatītas.

13. PUNKTS Piedaloties konkursā, tu piekrīti, ka Panasonic Energy Europe NV Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Beļģija, un tālāk minētā trešā puse kā tā piegādātājs konkursa vadīšanai atbilstoši attiecīgajai konfidencialitātes politikai, proti,

ARK BBN, Gelaagstraat 53a, 9150 Rupelmonde, Beļģija

14. PUNKTS Šiem noteikumiem ir piemērojami Beļģijas likumi. Saistībā ar šo konkursu radušos strīdus izskatīs tikai Beļģijas tiesās.

15. PUNKTS Atbildes uz jebkādiem jautājumiem par šo konkursu tiks sniegtas tikai rakstiski.

16. PUNKTS Uzvarētāji piekrīt piedalīties ar balvu piešķiršanu saistītās visa veida reklāmās vai mārketinga aktivitātēs.

17. PUNKTS No tīmekļa vietnes izņems datus, ko uzskatīs par nesaistītiem ar konkursa tēmu vai neatbilstošiem, un tos neuzskatīs par konkursam piemērotiem. Panasonic Energy Europe NV ir tiesības pieņemt galīgo lēmumu par to, vai atļaut iesnieguma dalību konkursā. Dalībniekus neinformēs par viņu izslēgšanu no konkursa.

TOTEM™, Cirque du Soleil un Sun Logo ir preču zīmes, kas pieder Cirque du Soleil un tiek izmantotas ar licenci.
Fotogrāfija: OSA attēli, Matt Beard, © 2010-2012-2013-2014 Cirque du Soleil