Панасоник натпреварот во соработка со Cirque du Soleil® заврши!

Panasonic Evolta

За повеќе активности, проверувај на нашата страница на Facebook.

FOLLOW PANASONIC ON FACEBOOK

Во меѓувреме, зошто не наминеш до нашата веб-локација само да видиш колку навистина се моќни висококвалитетните батерии Panasonic

TOTEM™, Cirque du Soleil и Sun Logo се заштитени знаци во сопственост на Cirque du Soleil и се користат под лиценца.
Фотографија: OSA images, Matt Beard, © 2010-2012-2013-2014 Cirque du Soleil