Panasonic Evolta

Regler

ARTIKKEL 1 En gratis konkurranse uten kjøpeplikt er organisert av Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia, fra klokken 10:00 torsdag den 25.04.2019, og frem til 29.12.2019 (CET). Du kan delta i konkurransen ved å gå inn på en nettside (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com).

ARTIKKEL 2 Konkurransen er åpen for voksne over atten år (eller yngre personer med foresattes tillatelse) som er bosatt i Europa, og innbyggere i Europa som arbeider for Panasonic Energy Europe NV og ansatte ved senteret som koordinerer konkurransen, inkludert deres nærmeste familie (opp til og med første generasjon). Panasonic Energy Europe NV har rett til å ekskludere en person fra å delta til enhver tid (og uten å måtte oppgi noen grunn) for en viss periode under konkurransen organisert av Panasonic Energy Europe NV, basert på deltakerens brudd på – eller mistanke om brudd på – et av vilkårene eller betingelsene for deltakelse, eller ved tilfeller av misbruk, overtredelse eller uredelig deltakelse i konkurransen. Deltakelse i konkurransen på en organisert måte og/eller som en gruppe blir betraktet som uredelig, og vil automatisk føre til ekskludering. Du gjøres herved oppmerksom på at Panasonic Energy Europe NV har iverksatt visse tiltak mot uærlig atferd, inkludert men ikke begrenset til, identifiserende tiltak som f.eks. overdreven bruk av en enkelt IP-adresse.

RU/BY. Акция Cirque du Soleil ® и Panasonic проводится в странах ЕС.

UA. Акція Cirque du Soleil ® і Panasonic проводиться в країнах ЄС.

KZ. Cirque du Soleil ® және Panasonic акция ЕО елдерінде өткізіледі.

GE. Cirque du Soleil-სა ® და Panasonic-ს აქცია ტარდება ევროკავშირის ქვეყნებში.

ARTIKKEL 3 For å delta må deltakerne følge retningslinjene som er gitt på nettsiden (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com) og registrere seg med en gyldig e-postadresse. Det finnes ingen andre måter å delta i konkurransen på enn dem som er oppgitt i disse reglene. Ufullstendige eller uleselige registreringer blir betraktet som ugyldige.

ARTIKKEL 4 For å kunne delta i konkurransen, må du fylle ut følgende med gyldige detaljer og fullstendig informasjon, og sende det inn via nettstedet (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com):

ARTIKKEL 5 Vinnerne er:

Følgende premier vil bli utdelt som en del av denne konkurransen:

De fem europeiske deltakerne som er nærmest i å gjette tiebreaker 2 den uken de deltar i (hver av dem varer fra mandag 00:01 til søndag 23:59) vinner ett av disse Panasonic-produktene (rangert i rekkefølge fra det beste til femte beste gjetningene): 

I tilfelle uavgjort vinner den deltakeren som først sendte inn svaret sitt.

I løpet av konkurransen kan man kun delta 1 gang, med 1 gyldig e-postadresse. Deltakerne kan vinne maksimalt én premie. Hvis de er nærmest riktig svar når de gjetter tiebreaker 2 i uken de deltar i, vinner de en trøstepremie. Alle deltakerne, bortsett fra ukens 5 vinnere, har mulighet til å vinne den store premien på slutten av konkurransen. 

Vær oppmerksom på at: 

Cirque du Soleil er et varemekre for Cirque du Soleil og brukes under lisens. Billettene kan ikke videreselges. Billettene er underlagt særskilte vilkår og betingelser. Hver enkelt deltaker i denne konkurransen og hver enkelt vinner frasier seg herved alle krav mot og fritar Cirque du Soleil Holdings LP, alle datterselskaper, tilknyttede selskaper, aksjonærer og hver av sine respektive konsulenter, direktører, agenter, representanter og ansatte (samlet kalt «Cirque Entities») fra ethvert ansvar eller skader av noe slag (herunder personskade) som oppstår eller skyldes deltakerens deltakelse i konkurransen. Hver enkelt deltaker og gjesten til hver enkelt vinner godtar at Cirque Entities ikke vil stå ansvarlig for krav som oppstår i forbindelse med deltakelse i denne konkurransen eller premie(r) som utdeles.  Cirque Entities har ikke på noen måte tilbudt eller sponset denne konkurransen.

ARTIKKEL 6 Panasonic Energy Europe NV kontakter de fem ukentlige vinnerne via e-post hver gang på tirsdagen etter uken de deltok i, og be dem om å bekrefte adressen sin hver gang før fredagen i uken etter deltakelsen. De fem vinnerne er de fem personene som er nærmest med å gjette tiebreaker 2, hvor rekkefølgen av premiene fra 1 (= beste gjetning) til 5 (= femte beste gjetning) er som følger: kompakt kamera, langsom saftpresse, hodetelefoner, skjegg-/hårtrimmer, elektrisk tannbørste.

Panasonic Energy Europe NV kontakter vinneren av hovedpremien på e-post før fredag den 31. januar 2020, og be dem om å bekrefte adresse og telefonnummer før fredag 14. februar 2020. 

Unnlatelse av å gi denne informasjonen vil føre til annullering av premien. Panasonic Energy Europe NV forbeholder seg retten til å sjekke identiteten og påkrevd minimumsalder for å kunne gi ut premien. Hvis vinnerne ikke bekrefter at de godtar premien innen den gitte tiden, vil Panasonic Energy Europe NV ha rett til å velge en annen vinner og tildele premien til denne personen.

ARTIKKEL 7 Premiene kan ikke deles opp og må aksepteres slik de er. Premiene kan kun tildeles vinnerne og er ikke overførbare til andre. Vinnerne kan ikke kreve verdien av premiene utgitt i kontanter, heller ikke bytte premiene for et alternativ. Vinnerne vil motta sine premier i posten etter at de har bekreftet sin offisielle adresse.

ARTIKKEL 8 Panasonic Energy Europe NV er ikke forpliktet til å kompensere, betale tilbake eller bytte i kontanter eventuelle tap eller tyveri. Det er under ingen omstendigheter mulighet for kontantoppgjør. Panasonic Energy Europe NV kan erstatte de tilbudte premiene med andre av tilsvarende eller høyere verdi hvis dette skulle bli nødvendig på grunn av tilgjengelighet. Panasonic Energy Europe NV forbeholder seg retten til å gjøre dette.

ARTIKKEL 9 Panasonic Energy Europe NV gir eller tilbyr ingen garantier for premier, og de er heller ikke forpliktet eller ansvarlige for:

I tillegg vil enhver deltaker som prøver å hindre korrekt fremgang i konkurransen bli ekskludert fra å delta.

ARTIKKEL 10 Alle kostnader som påløper fra deltakelse i konkurransen skal betales i sin helhet av deltakeren. Deltakerne kan under ingen omstendigheter kreve kostnader for deltakelse dekket av arrangøren.

ARTIKKEL 11 Panasonic Energy Europe NV forbeholder seg retten til å korrigere konkurransereglene uten forvarsel, eller forkorte eller kansellere konkurransen hvis dette skulle være nødvendig grunnet uforutsette omstendigheter eller omstendigheter utenfor deres kontroll. Under ingen omstendigheter kan slike hendelser begrunne noe form for krav mot Panasonic Energy Europe NV.

ARTIKKEL 12 Ved å delta i konkurransen sier du deg enig i, og aksepterer alle reglene i sin helhet. Hvis det skulle oppstå noen praktiske vanskeligheter vil Panasonic Energy Europe NV ta den endelige avgjørelsen med hensyn til applikasjonen eller tolkningen av reglene. Alle klager relatert til konkurransen må sendes inn skriftlig innen syv virkedager, og sendes til Panasonic Energy Europe NVs hovedkvarter (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia). Under ingen omstendighet vil klager bli diskutert ansikt-til-ansikt eller på telefon. Det vil ikke bli tatt hensyn til klager som blir sendt inn etter den tildelte tiden.

ARTIKKEL 13 Ved å delta i konkurransen godtar du at personlig informasjon som oppgis av deg kan bli oppbevart og brukt av Panasonic Energy Europe NV Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia og følgende tredjepart som leverandør, for å administrere konkurransen i samsvar med relevant personvernpolicy:

ARK BBN, Gelaagstraat 53a, 9150 Rupelmonde, Belgia

ARTIKKEL 14 Disse reglene er regulert av belgisk lov. Den belgiske domstolen vil ha full domsmakt for å avgjøre eventuelle tvister i forbindelse med denne konkurransen.

ARTIKKEL 15 Eventuelle spørsmål om denne konkurransen vil kun bli besvart skriftlig.

ARTIKKEL 16 Vinnerne sier seg enig i å delta i enhver form for reklame eller kampanje som er knyttet til utdelingen av premiene deres.

ARTIKKEL 17 Opplysninger som anses som irrelevante til konkurransens tema, eller som er upassende, blir ikke ansett som kvalifiserbare i konkurransen. Panasonic Energy Europe NV har den avgjørende myndighet til å bestemme om en innsending kan brukes i konkurransen. Deltakerne vil ikke bli informert hvis de blir fjernet fra konkurransen.

TOTEM™, Cirque du Soleil og Sun Logo er varemerker som eies av Cirque du Soleil og brukes under lisens.
Bilde: OSA images, Matt Beard, © 2010-2012-2013-2014 Cirque du Soleil