Konkursi i Panasonic në bashkëpunim me Cirque du Soleil® ka përfunduar!

Panasonic Evolta

Shiko herë pas here faqen tonë të Facebook për më shumë aktivitete.

FOLLOW PANASONIC ON FACEBOOK

Ndërkohë, pse nuk shkon në uebsajtin tonë për të zbuluar sa të fuqishme janë në të vërtetë bateritë tona cilësore të Panasonic

TOTEM™, Cirque du Soleil dhe logoja e diellit janë marka tregtare në pronësi të Cirque du Soleil dhe përdoren me licencë.
Foto: Imazhe OSA, Matt Beard, © 2010-2012-2013-2014 Cirque du Soleil