Få dina TOTEM™-biljetter för Europa på cirquedusoleil.com/TOTEM
Panasonic Evolta

Regler

ARTIKEL 1
En kostnadsfri tävling utan köpkrav anordnas av Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgien. Tävlingen genomförs från kl. 10:00 torsdag den 25/04/2019 till kl. 10:00 tisdagen den 31/12/2019 (CET). Du kan delta i tävlingen via en separat webbplats (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com).

ARTIKEL 2
Tävlingen är öppen för vuxna som är minst 18 år gamla (eller yngre personer med vårdnadshavares tillstånd) och som bor i Europa, exklusive personer som är bosatta i Europa och arbetar för Panasonic Energy Europe NV och personal på det företag som koordinerar tävlingen, liksom deras närmaste familj (inklusive första generationen). Panasonic Energy Europe NV har rätt att när som helst utesluta en deltagare, utan att behöva uppge anledning, under en viss tid under den tävling som anordnas av Panasonic Energy Europe NV om denne bryter mot – eller misstänks bryta mot – något av villkoren för deltagare, eller i händelse av missbruk, överträdelse eller bedrägligt deltagande i tävlingen. Deltagande i tävlingen på ett organiserat sätt och/eller som grupp ska betraktas som bedrägeri och automatiskt leda till utestängning. Du informeras härmed om att Panasonic Energy Europe NV har implementerat vissa åtgärder mot bedrägligt beteende, inklusive men inte begränsat till att identifiera tillvägagångssätt som kraftig användning av en enda IP-adress.

ARTIKEL 3
Om du vill delta måste du som deltagare följa de regler som beskrivs på webbplatsen (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com) och registrera dig med en giltig e-postadress. Det finns inget annat sätt att delta i tävlingen än det sätt som beskrivs i dessa regler. Ofullständiga eller oläsliga registreringar ska betraktas som ogiltiga.

ARTIKEL 4
Om du vill delta i tävlingen måste du fylla i följande frågeformulär med giltiga uppgifter och i sin helhet samt skicka in det via webbplatsen (cirquedusoleil.panasonic-batteries.com):

ARTIKEL 5
Vinnarna är:

Följande priser delas ut i tävlingen:

De fem europeiska deltagarna vars svar är närmast i att gissa rätt på utslagsfråga 2 under veckan för deras deltagande (varje tävling pågår från måndag kl. 00.01 till söndag kl. 11.59) kommer att vinna en av dessa Panasonic-apparater (rangordnas från bästa till femte bästa gissning): 

Om det blir oavgjort vinner den deltagare som lämnade in sitt svar först.

Under tävlingen kan man bara delta 1 gång, med 1 giltig e-postadress. Deltagare kan vinna högst ett pris. Om de är närmast i att gissa rätt på utslagsfråga 2 i sin deltagande vecka, vinner de ett tröstpris. Alla deltagare, utom de veckovisa fem vinnarna, ingår i poolen för att bli den lyckliga vinnaren i slutet av tävlingen. 

Tänk på att: 

Cirque du Soleil är ett varumärke som ägs av Cirque du Soleil och som används under licens. Biljetter kan inte återförsäljas Biljetter är föremål för separata villkor. Varje deltagare i denna tävling och varje vinnares gäst avstår härmed oåterkalleligt från alla anspråk mot och friskriver Cirque du Soleil Holdings LP, alla dess dotterbolag, filialer, aktieägare och var och en av deras respektive tjänstemän, chefer, representanter och anställda (kollektivt, ”Cirque Entities”) från allt ansvar eller skada av något slag (inklusive personskada) som uppkommer eller uppstår genom hans/hennes deltagande i tävlingen. Varje deltagare och varje vinnares gäst godkänner att Cirque Entities inte har någon skyldighet eller något ansvar för eventuella krav som uppstår i samband med deltagandet i denna tävling eller priset/priserna som utdelats.  Cirque Entities har inte erbjudit eller sponsrat denna tävling på något sätt.

ARTIKEL 6
Panasonic Energy Europe NV kommer att kontakta de fem veckovisa vinnarna via e-post, varje gång på tisdagen veckan efter deras deltagande, och be dem att bekräfta sin adress varje gång före fredagen veckan efter deras deltagande. De fem vinnarna är de fem personer vars svar är närmast i att gissa rätt på utslagsfråga 2, och priserna från 1 (= bästa gissning) till 5 (= femte bästa gissningen) är följande: kompaktkamera, långsam juicepress, hörlurar, skägg-/hårtrimmer, elektrisk tandborste.

Panasonic Energy Europe NV kommer att kontakta vinnaren av förstapriset via e-post före fredagen den 31 januari 2020 och be honom/henne att bekräfta sin adress och telefonnummer före fredagen den 14 februari 2020. 

Om dessa uppgifter inte tillhandahålls dras priset tillbaka. Panasonic Energy Europe NV förbehåller sig rätten att kontrollera identitet och minimiålder innan priset delas ut. Om vinnarna inte bekräftar att de accepterar priset inom den angivna tiden har Panasonic Energy Europe NV rätt att välja en annan vinnare och tilldela priset till denna person.

ARTIKEL 7
Priserna kan inte delas upp och måste tas emot som de är. Priserna kan endast delas ut till vinnarna och kan inte överlåtas till andra. Vinnarna har inte rätt att begära prisernas värde i kontanter och kan inte heller byta priserna mot ett alternativ. Vinnarna får sina priser per post när de har bekräftat sin officiella adress.

ARTIKEL 8
Panasonic Energy Europe NV har ingen skyldighet till gottgörelse, återbetalning eller byte mot kontanter vid förlust eller stöld. Inget kontantalternativ kommer att övervägas. Panasonic Energy Europe NV kan komma att byta de priser som erbjuds med priser av samma eller högre värde, om detta krävs till följd av bristande tillgång. Panasonic Energy Europe NV förbehåller sig rätten till detta.

ARTIKEL 9
Panasonic Energy Europe NV ger eller erbjuder inga prisgarantier och ska inte vara ansvarig för:

Dessutom ska alla deltagare som försöker hindra tävlingens förlopp uteslutas från tävlingen.

ARTIKEL 10
Alla kostnader som uppstår vid deltagande i tävlingen ska till fullo betalas av deltagaren. Under inga omständigheter ska deltagarna begära ersättning av anordnaren för kostnader i samband med deltagandet.

ARTIKEL 11
Panasonic Energy Europe NV förbehåller sig rätten att ändra tävlingsreglerna utan föregående meddelande, eller att förkorta eller avbryta tävlingen om det behövs till följd av oförutsedda omständigheter eller omständigheter bortom vår kontroll. Under inga omständigheter ska sådana händelser berättiga några som helst anspråk på Panasonic Energy Europe NV.

ARTIKEL 12
Genom att delta i tävlingen godkänner och samtycker du till alla regler i deras helhet. I händelse av praktiska svårigheter ska Panasonic Energy Europe NV fatta det slutgiltiga beslutet om hur reglerna ska tillämpas eller tolkas. Alla klagomål i samband med tävlingen ska göras skriftligen inom sju arbetsdagar och skickas till Panasonic Energy Europe NV:s huvudkontor (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgien). Under inga omständigheter ska klagomål diskuteras ansikte-mot-ansikte eller per telefon. Klagomål som inte lämnas inom angiven tid beaktas inte.

ARTIKEL 13
Genom att delta i tävlingen godkänner du att eventuella personuppgifter som lämnats av dig får behållas och användas av Panasonic Energy Europe NV, Brysselesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgien och följande tredje part som leverantör för att administrera tävlingen i enlighet med relevant sekretesspolicy:

ARK BBN, Gelaagstraat 53a, 9150 Rupelmonde, Belgien  

ARTIKEL 14
Dessa regler regleras av belgisk lagstiftning. Belgiska domstolar har exklusiv jurisdiktion vid eventuella tvister som uppstår i samband med denna tävling.

ARTIKEL 15
Frågor om tävlingen ska endast besvaras skriftligen.

ARTIKEL 16
Vinnarna samtycker till att delta i alla former av reklam eller PR i samband med utdelningen av priser.

ARTIKEL 17
Information som antingen anses vara olämplig eller irrelevant för tävlingens tema ska inte betraktas som kvalificerad i tävlingen. Panasonic Energy Europe NV fattar det slutgiltiga beslutet om ett bidrag får användas i tävlingen. Deltagarna informeras inte om de tas bort från tävlingen.

TOTEM™, Cirque du Soleil och sollogotypen är varumärken som tillhör Cirque du Soleil och används enligt licens.
Foto: OSA-bilder, Matt Beard, © 2010-2012-2013-2014 Cirque du Soleil